Kategori: DÜŞÜNCELER

Şifre ve Hukuk

Bugün elektronik cihazlarımız yaşantımızın ve zihnimizin bir uzantısı halinde. Öyle ki; telefonundan uzak kalabilen, Whatsapp konuşmalarını bir tarih kaydı gibi kullanmayan, hatırlanması gerekenleri yaşamının bir noktasında kendisine e-posta atmamış olan olsun çevremizde. Hayatımızın bu derece içinde olan bu cihazlar ve taşıdıkları bilgiler zihnimizin bir uzantısı konumundalar. Zihinlerimiz okunamıyor, kanun kimseden bir bilgiyi zorla alamıyor fakat […]

Continue Reading

İradenin Çaresizliği

İktidarın kaynağının dünyevi görüldüğü çağdaş zamanlarda insanların anlaşısının ve hali ile hukukun birincil temeli, irade ve irade oluşumunun sağlığıdır. Tarafların irade beyanları ile anlaşmalar kurulur ve sonlandırılır. Bunu yapabilmek özgürlük demektir. Roma İmparatorluğunda da günümüzde de özgürlük irade sahibi olabilme ve hali ile sözleşme yapabilmekle eşdeğerdir. İrade sahibi olmak, özgür olmanın koşulu olduğu gibi iradenin […]

Continue Reading

Sosyal Araçların Sayısallaşması

Sosyal medyanın yükselişi kaçınılmaz şekilde sürüyor. Yıllar içinde ne olduğunu anlamadığımız şeyler olmaktan hayatın vazgeçilmez ve ayrılmaz parçaları olmaya yükseldiler. Bu yükselişe etki eden çokça etmen var elbette. İletişimin ve getirdiği bağlantının İnsanlığın temel bir özelliği olması en etkili olanı olabilir ve İnternet’in sunduğu sonsuz iletişim imkanı bu etkinin hiç görülmedik şekilde etkili olmasını sağlıyor. […]

Continue Reading

Web Adaleti

Günümüzde İnternet, bir altyapı olarak pek çok hizmete kaynak sağlıyor. Rekabet de bu koşullarda kıyasıya yaşanıyor. Hayatımızda giderek daha fazla yer edinen mobil kullanımın getirdiği rekabet, uygulamalar (“app”) ile Web’in karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Uygulamaların bugün çokça konuşulur ve kullanılır olmasına rağmen web, evrensel olarak erişilebilir olması, donanımsal ve kaynak bakımından hafif gereksinimlerinden dolayı […]

Continue Reading

Kolaylık vs Mahremiyet

Kolaylık ekonomisi diye bir tabir var. Tam anlamı ile temel niteliği kolaylık olan ve kolaylık ile yaygınlık kazanabilen yazılımları ifade ediyor. Kolaylığı sebebi ile olumsuz yönleri görmezden gelinen ve daha nitelikli hizmetlerin varlığında dahi kullanımı sürdürülen yazılımlar bunlar. Bu kolaylık ekonomisi bir sermaye şeklinde biriktiğinde kendi başına gelişimi yönlendiren bir hal alabiliyor. Buna en güzel […]

Continue Reading

Devletin Kirli Elleri

Belki fark edilmemiştir ama devletlerle insanlar arasında görülmez bir kavga sürüyor bu aralar. Devlet devletliğini yapıp elini uzatmayı başaramadığı veya üşendiği şeylere el uzatmanın kolay yollarını bulmaya, bazı insanlar da hayatlarımızın en özel bilgilerini içeren bu şeyleri korumaya çalışıyorlar. Olay çığırından çıkmasın diye sağduyulu çokça yazı, açıklama yapılıyor ama demogoji ve saçmalık diz boyu. Tartışmanın […]

Continue Reading

Gizleyeceksen Kaydetme!

Sır, anlamı gereği bir kişi veya grubun, harici kişilerden sakladığı bilgiyi ifade eder. Ortada sır olabilmesi için gereken en az bir kişinin, daha doğrusu bir kişinin beyninin bilgi içeren bir şeyi gözlemleyerek kaydetmiş olmasıdır. Hiç gözlemlenmeyen ve hali ile kaydedilmeyen bir “şey” var olsa bile insan evreni için yok hükmündedir. Bu sebeple sır, gözlemlendiği ilk […]

Continue Reading

Şifreleme, Yaşam, Ölüm

Her şeyi şifreliyoruz. Buna sadece mahremiyet endişesi veya korku yol açsa da Dünya şifreli bir geleceğe doğru sürükleniyor. Son kullanıcının veya büyük kurumların bu durumdan memnun olup olmaması gidişatın hızını etkileyecek olsa da sonucu engelleyecek gibi görünmüyor. İnternet ve tüm insanlık için bu iyi bir gelişme olarak görülmeli elbette. Bilginin bir meta olarak yükselişine şahitlik […]

Continue Reading

Bilinmeyen Numara Yazılımları ve Sahip Olunan 3. Kişi Bilgileri

Hayatlarımızı yaşama şeklimizin değişen hali, ürettiğimiz bilginin miktarını ve hali ile değerini hızla artırıyor. Kişisel bilgilere ilişkin farkındalık da benzer şekilde tüm Dünya’da insanların gündeminde artık. Fakat kişisel verilerin korunmasından konu açıldığında neredeyse her zaman konu teknik bir seviyede inceleniyor. Cihaz güvenliği, parola seçimi gibi konular önemli olsalar da genel olarak üzerine değinilmesinde eksiklik yaşanan […]

Continue Reading

Değişken Fiyatlandırma – Sabit Ayrımcılık

İnsanlar yaşantılarında istemeden çokça kişisel bilgiyi ele verir. Bu durumun günümüze kadar büyük bir sorun olmaması bu bilginin miktarı ve saklama koşullarının elverişsizliğinden geldi. Artık insanlar daha hızlı yaşamlarında daha hızlı şekilde daha fazla veriyi daha fazla saklanabilmesi için ortalığa saçıyorlar. Bu durumun milyar dolarlık devasa şirketlerin yararına olduğu yadsınamaz bir gerçek. Fakat kişisel verilerimize […]

Continue Reading